Home

MIK & PIW Groep

Doel
De leden van de Raadgevers behartigen de belangen van klanten van de onder het sociaal werk functionerende maatschappelijke en dienstverlenende stichtingen en volgen de positie en belangen van MIK & PIW Groep positief kritisch. Zij brengen de bevindingen onder de aandacht van de bestuurder. Tevens brengen de Raadgevers gevraagd en ongevraagd advies uit over het gehele werkveld van MIK & PIW Groep.

Profiel
Binnen de Raadgevers zijn meerdere vacatures ontstaan waarvoor het volgende profiel is opgesteld:  

  1. Woonachtig zijn in de regio Zuid- of Midden-Limburg;
  2. Maatschappelijk betrokken zijn (bij voorkeur specifieke betrokkenheid met de diensten van het sociaal werk);
  3. In staat zijn om diverse (collectieve) belangen af te wegen en onderscheid te maken tussen eigen belang, klantbelang(en) en belang(en) van het sociaal werk en de daaronder functionerende maatschappelijke en dienstverlenende stichtingen;
  4. Organisatorische en/of bestuurlijke ervaring opgedaan hebben in werk- of vrijwilligersorganisatie. Een achtergrond in of interesse voor zorg en/of cultureel is een pré;
  5. In staat zijn om de onderwerpen van de Raadgevers te vertalen naar adviezen op strategisch niveau;
  6. Affiniteit hebben met de bedrijfsvoerende onderdelen van MIK & PIW Groep;
  7. Kunnen werken in een teamverband en bereid zijn de compromissen in de Raadgevers te accepteren. Zich kunnen verenigen met de positie en de rol van de Raadgevers ten opzichte van MIK & PIW Groep;
  8. Kunnen luisteren, kunnen verwoorden van standpunten en respectvol kunnen optreden. Beleidsmatig kunnen denken, communiceren en adviseren;
  9. In staat zijn netwerken te onderhouden en contacten met de achterban te leggen te behoeve van het werk in en voor de Raadgevers;
  10. Gemotiveerd zijn, doorzettingsvermogen hebben, tijd en energie om een actieve bijdrage te leveren aan de adviesfunctie van de Raadgevers en kunnen omgaan met vertrouwelijkheid van informatie c.q. zich kunnen binden aan afspraken over vertrouwelijkheid van informatie.

Interesse?
Heeft u een hoge maatschappelijke betrokkenheid op het gebied van sociaal werk? Wilt u als Raadgever graag de collectieve belangen behartigen van de klanten van sociaal werk én een bijdrage leveren aan de organisatie MIK & PIW Groep? In dat geval kun u contact opnemen met dhr. Nan Galema 

Partners in welzijn
MIK
Spelenderwijs
Ecsplore
Arrow
CJG