ANBI

De PIW Groep is een algemeen nut beogende instelling: een ANBI.
ANBI's dienen de volgende informatie op hun internetsites te vermelden.

- Statutaire naam van de organisatie: Stichting PIW Groep
- RSIN / fiscaal nummer: 810300370
- KvK-nummer: 14071915
- Voor contactgegevens van de organisatie en namen van de bestuursleden klik hier.
- Beloningsbeleid: de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening is van toepassing.
- Voor het beleidsplan klik hier
- Voor de statutaire doelstelling klik hier.
- Voor de jaarrekening 2018 klik hier.