Subsidie voor match mate zuid: programma voor maatschappelijke diensttijd in Zuid-Limburg

Match Mate Zuid, een programma voor Zuid-Limburgse jongeren rondom de maatschappelijke diensttijd (MDT), ontvangt de komende twee jaar subsidie vanuit het actieprogramma Maatschappelijke Dientstijd van ZON-MW. De doelstelling is 400 jongeren in de regio Zuid-Limburg tussen de 14 en 27 jaar te begeleiden naar een succesvolle maatschappelijk diensttijd. Het maatschappelijk uitzendbureau is een initiatief van MIK & PIW Groep en JENS en wordt ondersteund door een breed scala aan organisaties zoals onderwijsinstituten, organisaties in het jeugd-, welzijns- en zorgdomein, partners in arbeidsmarkttoeleiding, Zuid-Limburgse gemeenten, werkgevers (LWV) en bedrijfsnetwerken als JINC.

 

MAATSCHAPPELIJK UITZENDBUREAU

MatchMate brengt vraag en aanbod voor MDT in Zuid-Limburg bij elkaar door inzet van een ‘maatschappelijk uitzendbureau’. Daar helpen coaches jongeren bij het vinden van een juiste match met een buurtorganisatie, bedrijf of maatschappelijke organisatie. De vraag van de jongere bepaalt de intensiteit van de begeleiding door de coach. Die kan variëren van een snelle match tot een intensiever traject met coaching on the job.

KANSEN ZIEN

MatchMate richt zich namelijk niet alleen op scholieren en studenten, maar ook op jongeren die de schoolbanken vroegtijdig hebben verlaten of thuis zitten en 18-plussers met een uitkering of Wmotraject. Jongeren uit alle sociale lagen, ongeacht hun opleiding, culturele achtergrond of beperking kunnen meedoen. Samen met de jongere kijkt MatchMate naar wat jongeren kunnen en hoe ze hun kwaliteiten het beste kunnen inzetten, voor de maatschappij én voor zichzelf.

MEERWAARDE VOOR JONGEREN ÉN MAATSCHAPPIJ

MatchMate biedt kansen voor zowel de Zuid-Limburgse jongeren als voor de regio. Jongeren die de MDT voltooien krijgen een landelijk certificaat, kunnen ervaring opdoen en hun talenten ontwikkelen. Voor de samenleving als geheel biedt het project meerwaarde doordat jongeren zich gericht inzetten voor anderen. Ook levert het op de langere termijn een bijdrage aan de gewenste trendbreuk ten aanzien van de gezondheidsachterstanden en de kansenongelijkheid van de Zuid-Limburgse jongeren.

GROTERE BEKENDHEID MAATSCHAPPELIJKE DIENSTTIJD

In Zuid-Limburg is de maatschappelijke diensttijd nog onvoldoende bekend bij jongeren. Ze kennen het bestaan ervan niet en worden nog nauwelijks warm gemaakt om zich een aantal uren per week te verbinden aan een maatschappelijke opdracht. Ook is er gebrek aan aanbod van plekken en voor jongeren die met een MDT willen starten is nergens een herkenbare plek waar ze om hulp kunnen vragen. MatchMate wil daar verandering in brengen.

MEER INFORMATIE?

Wil je meer informatie over dit gezamenlijk initiatief neem dan contact Nicky Linskens via nicky.linskens@mik-piwgroep.nl

 

Feestelijke lancering Vitaalin046.nl in Beek, Geleen en Sittard

Vitaalin046.nl- een initiatief van het sociaal werk van MIK & PIW Groep – is al een tijdje in de lucht. Nu is het moment gekomen om ook het grote publiek kennis te laten maken met dit online platform voor inwoners van de Westelijke Mijnstreek van 50 jaar ouder.

Gratis kinderopvang: hoe kan het wel?

In een korte film, gemaakt door Maatschappelijke Kinderopvang, vertellen medewerkers over hoe zij op innovatieve manieren oplossingen bedenken en toepassen voor het personeelstekort.

Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van Cookies. Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord. Wil je meer informatie? Klik dan hier.