Klachtenregeling

De medewerkers van MIK & PIW Groep - en van de uitvoerende stichtingen die tot de groep behoren - doen hun uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. In dat geval kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. Wij zullen dan samen met u naar een oplossing zoeken, wij willen graag van uw klacht leren. 

Wie kan een klacht indienen?

Als klant of vertegenwoordiger van een klant kunt u een klacht indienen. 

Klachtbemiddeling door leidinggevende

Is het niet mogelijk de klacht met de betreffende medewerker te bespreken of leidt het niet tot een oplossing? Neem dan contact op met de leidinggevende. Het is uiteraard ook mogelijk om, als u dat wenst, uw klacht direct met de leidinggevende te bespreken. Indien het niet mogelijk is de klacht op te lossen in een gesprek tussen u en de leidinggevende, kunt u een klacht indienen.

Hier kunt u een klacht indienen.

Uitvoerige informatie vindt u in ons klachtenreglement. 

Externe klachtencommissie.

Indien de interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, dan heeft u de mogelijkheid zich te wenden tot:

Kinderopvang:
het Klachtenloket Kinderopvang : www.klachtenloket-kinderopvang.nl (tel: 0900-1877, postbus 96802, 2509 JE Den Haag) of;
de Geschillencommissie  www.degeschillencommissie.nl (tel: 070 310 53 10, Postbus 90600 2509 LP Den Haag).

Sociaal Werk
de Provinciale Klachtencommissie. De klacht dient schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris van de Provinciale Klachtencommissie Ruijsstraat 20, 5981 CM Panningen.
Aanbevelingen gericht op het nemen van maatregelen die voortkomen uit beslissingen van de externe klachtencommissie(s) worden als bindend gezien.