Contactpersonen

Contactpersonen PIW Groep

Raad van Toezicht

 • Voorzitter: de heer Jan Demandt
 • Leden: mevrouw Nicole Silverentand(vice voorzitter), de heren Herm Leenders,
  Philippe Meyers en Jan Raes

Raad van Bestuur

 • Tel. (046) 42 35 335
  Bestuurder - algemeen directeur: de heer Marc Schats
 • Bestuurder - financieel directeur: de heer Carel Seijben

Klantenberaad

 • Tel. (046) 42 35 335
  Voorzitter: mevrouw Trix Huizinga

Secretariaat

 • Tel. (046) 42 35 335
  Secretaris Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en Klantenberaad: Esther Muris
 • Algemeen secretariaat PIW Groep: Annie Lindelauf

Contactpersonen uitvoerende stichtingen

Partners in Welzijn, maatschappelijke dienstverlening en sociaal-cultureel werk

 • Tel. (046) 457 57 00
  Stadsdeel 1: Born en kleine kernen, teamleider Natalie Bongers
 • Stadsdeel 2: Westelijk Geleen, teamleider Natalie Bongers 
 • Stadsdeel 3: Oostelijk Geleen, Munstergeleen, Windraak, teamleider Marianne Rieter
 • Stadsdeel 4: Westelijk Sittard, teamleider Natalie Bongers
 • Stadsdeel 5: Oostelijk Sittard, teamleider Natalie Bongers
 • Schinnen: teamleider Marianne Rieter
 • Beek en Stein: teamleider Ineke Leijte

Spelenderwijs, peutercentra, KDV en BSO

 • Tel. (046) 42 35 332
  Manager: Monique Snellings
 • Stadsdeel 1: Born en kleine kernen, teamleider Marij de Veen
  Stadsdeel 2: Westelijk Geleen, teamleider Sonja Vetter
  Stadsdeel 3: Oostelijk Geleen, Munstergeleen, Windraak, teamleider Sonja Vetter
  Stadsdeel 4: Westelijk Sittard, teamleider Alexandra de la Roy
  Stadsdeel 5: Oostelijk Sittard, teamleider Marij de Veen
  Schinnen en Stein: teamleider Steffie Pieper
  Beek: teamleider Marian Hambeukers
  Meerssen: teamleider Alexandra de la Roy
  Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem: teamleider Astrid Vroemen

Ecsplore, combinatiefunctionarissen educatie, cultuur, sport

 • Tel. (046) 47 57 261
  Manager: Angela van Dinther-Erkens

Knooppunt Informele Zorg

 • Tel. (046) 750 84 10
  Land van Gulick, Engelenkampstraat 25, 6131 JD Sittard
  Coördinator: Monique van de Ven