Vacatures

Vacature Raadgevers

Vacature Raadgevers

Samenwerken aan kanskracht
Het samen vergroten van de kanskracht van de samenleving van vandaag en morgen is de gedeelde missie van zes stichtingen actief in sociaal werk en kinderopvang in Zuid-Limburg. Al deze stichtingen maken deel uit van MIK & PIW Groep. Elke stichting heeft haar eigen aandachtsgebied, eigenheid en sterke positie. Allemaal werken ze vanuit de overtuiging dat iedereen het recht heeft om zijn kansen en mogelijkheden te benutten. 

Klantparticipatie
Klantparticipatie speelt een belangrijke rol in het laten slagen van deze missie. De klant vormt een goede graadmeter voor de bijdrage van de organisatie aan kanskracht. 
Het medezeggenschapsorgaan de Raadgevers vormt een afspiegeling van de klanten van de dienstverlening van het sociaal werk en bestaat uit ten minste 5 en ten hoogste 9 leden. Gestreefd wordt naar een afspiegeling van de onder het sociaal werk functionerende maatschappelijke en dienstverlenende stichtingen, te weten Partners in Welzijn, Ecsplore, het Knooppunt voor Informele Zorg en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Lees meer