Vacatures

Vacature Regiomanager Kinderopvang, lid MT

Vacature Regiomanager Kinderopvang, lid MT

MIK en PIW Groep zijn op 1 september 2019 gefuseerd. Doel is om als één organisatie de dienstverlening en de samenwerking tussen kinderopvang en sociaal werk op innovatieve wijze te versterken en te vernieuwen. Nog beter samenwerken met scholen, gemeenten en andere (keten)partners in het sociale domein behoort ook tot de doelstellingen. Met de kennis die de medewerkers samen opbouwen, blijven we werken aan effectieve preventie en aan het verbeteren en borgen van de kwaliteit van het brede aanbod in kinderopvang en sociaal werk.

Onder de nieuwe groep vallen behalve de kinderopvangorganisaties Spelenderwijs en MIK Kinderopvang ook welzijnsorganisaties Partners in Welzijn, Ecsplore, Knooppunt Informele Zorg en OD-CJG. De nieuwe organisatie heeft ruim 950 medewerkers  in dienst.

Kinderopvang binnen MIK & PIW Groep staat voor een kansrijke ontwikkeling en het geluk van álle kinderen. Ons doel is een bijdrage te leveren aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. Onze professionele pedagogisch medewerkers zijn daarbij onze kracht. Wij zijn vooruitstrevend in de brede kinderopvang- en IKC- ontwikkeling en zijn daarmee de waardevolle, verbindende en betrouwbare partner voor alle ouders, onderwijsinstellingen en andere ketenpartners.

Binnen de MIK-PIW Groep is een vacature ontstaan voor een

Regiomanager Kinderopvang, Lid MT

36 uur per week

die samen met collega MT leden, te weten een collega Regiomanager Kinderopvang, Manager Sociaal Werk, Directeur Bedrijfsvoering en Manager HR, vorm wil geven aan de visie van MIK & PIW Groep om sociaal burgerschap, in de breedste zin van het woord, te stimuleren. We willen een klimaat scheppen waarin de bevlogenheid en betrokkenheid van burgers, van jong tot oud, volledig tot hun recht komen. Een klimaat waarin zelf- en samenredzaamheid centraal staan.

Lees meer