Vacatures

Vacature Jongerenwerker bij Partners in Welzijn

Vacature Jongerenwerker bij Partners in Welzijn

MIK & PIW Groep is een maatschappelijke organisatie waar ruim 950 medewerkers vanuit Kinderopvang en Sociaal Werk elke dag met hart en ziel werken aan het vergroten van de kanskracht voor de samenleving van morgen. Naast de kinderopvangorganisaties Spelenderwijs en MIK Kinderopvang bestaat MIK & PIW Groep ook uit de Sociaal werk organisaties Partners in Welzijn (PIW), Ecsplore, Knooppunt Informele Zorg en Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).  

Het bouwen, versterken en verbinden van netwerken is onze kracht. Door het verbinden van kinderopvang en sociaal werk en door nauw samen te werken met verschillende (keten)partners rondom de mensen uit de wijken en dorpen zoals professionals uit onderwijs, jeugdgezondheidszorg, gemeenten, zorg, woningcorporaties en kennisinstituten, wordt de kanskracht van mensen vergroot. Sámen realiseren wij sterkere wijken.

Als organisatie streven wij naar aandacht voor onze medewerkers zodat zij hun waardevolle expertise op hun eigen manier kunnen inzetten en blijven ontwikkelen. We zijn erop gericht dat medewerkers hun passie kunnen delen, vitaal blijven en energie blijven halen uit hun dagelijkse werk.  

Partners in Welzijn versterkt de sociale basis. Partners in Welzijn is dichtbij, medewerkers kennen de burger en leggen tijdig verbindingen waardoor zij buurt- en burgerkracht versterken en voorkomen dat buurt- en burgerproblemen ontstaan of escaleren. Interventies bevorderen de actieve participatie en eigen regie van de burgers.                                                                                                                                                                                              

Partners in Welzijn zoekt voor het werkgebied Sittard-Geleen een Jongerenwerker met affiniteit voor digitale media  voor 28 uren per week

Wil jij iets betekenen voor de jeugd en jongeren van nu? Sta je sterk in je schoenen, kun je zelfstandig werken en tegelijkertijd ook een teamspeler zijn? Denk jij in oplossingen en mogelijkheden? Dan ben jij de jongerenwerker die wij zoeken!

Lees meer

Vacature Administratief medewerker Financiële administratie

Vacature Administratief medewerker Financiële administratie

MIK Kinderopvang en PIW Groep zijn in 2019 gefuseerd tot MIK & PIW Groep. Doel is om als één organisatie de dienstverlening en de samenwerking tussen sociaal werk en kinderopvang op innovatieve wijze te versterken en te vernieuwen. Nog beter samenwerken met scholen, gemeenten en andere (keten)partners in het sociale domein behoort ook tot de doelstellingen. Met de kennis die de medewerkers samen opbouwen, blijven we werken aan effectieve preventie en aan het verbeteren en borgen van de kwaliteit van het brede aanbod.

Onder de nieuwe groep vallen behalve de welzijnsorganisaties Partners in Welzijn, Ecsplore, Knooppunt Informele Zorg en CJG-WM ook de kinderopvangorganisaties Spelenderwijs en MIK Kinderopvang. Samen bieden deze organisaties aan jong en oud kansen om zich sociaal, cultureel en individueel te ontwikkelen en mee vorm te geven aan de samenleving. De nieuwe organisatie heeft ruim 950 medewerkers in dienst.

MIK & PIW Groep gelooft in de kracht van mensen. Ze zijn het waardevolste kapitaal van onze samenleving. Het zorgt ervoor dat op een slechte dag niemand achterblijft en op een goede dag iedereen de kansen krijgt om zijn hart te volgen. We opereren dichtbij mensen: in dorpen en wijken en doen dat samen met burgers, vrijwilligersorganisaties en professionals. 

MIK & PIW Groep is op korte termijn op zoek naar een 
Administratief medewerker Financiële administratie voor 32-36 uur per week

Met ingang van 1 juni 2021 is MIK & PIW Groep  overgegaan naar de financiële module van een nieuw ERP-systeem (AFAS).  De afdeling Finance loopt voorop in deze ontwikkeling. Later in het jaar zullen ook overige bedrijfsonderdelen overgaan naar AFAS waarmee de bedrijfsprocessen en systemen verder worden geharmoniseerd en geoptimaliseerd. 

Lees meer

Vacature Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Vacature Vakleerkracht bewegingsonderwijs

MIK & PIW Groep is een maatschappelijke organisatie waar ruim 950 medewerkers vanuit Sociaal Werk en Kinderopvang elke dag met hart en ziel werken aan het vergroten van de kanskracht voor de samenleving van morgen. Sociaal Werk bestaat uit Partners in Welzijn (PIW), Ecsplore, Knooppunt Informele Zorg (KIZ) en Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Daarnaast bestaat MIK & PIW Groep uit de kinderopvangorganisaties MIK Kinderopvang en Spelenderwijs. Het bouwen, versterken en verbinden van netwerken is onze kracht. Door het verbinden van sociaal werk en kinderopvang en door nauw samen te werken met verschillende (keten)partners rondom de mensen uit de wijken en dorpen zoals professionals uit het onderwijs, jeugdgezondheidszorg, gemeenten, zorg, woningcorporaties en kennisinstituten, wordt de kanskracht van mensen vergroot. Samen realiseren wij sterkere wijken. Als organisatie streven wij naar aandacht voor onze medewerkers zodat zij hun waardevolle expertise op hun eigen manier kunnen inzetten en blijven ontwikkelen. Wij zijn er op gericht dat medewerkers hun passie kunnen delen, vitaal blijven en energie blijven halen uit hun dagelijkse werk.

Wat ga je doen?
Als vakleerkracht bewegingsonderwijs plan, evalueer en geef je uitvoering aan de lessen bewegingsonderwijs. Je hebt affiniteit met de doelgroep primair onderwijs en bent een schakel tussen de school en de overige beweeg- en leefstijl projecten van Ecsplore.

Lees meer

Vacature Combinatiefunctionaris A

Vacature Combinatiefunctionaris A

MIK& PIW Groep is een maatschappelijke organisatie waar ruim 950 medewerkers vanuit Sociaal Werk en Kinderopvang elke dag met hart en ziel werken aan het vergroten van de kanskracht voor de samenleving van morgen. Sociaal Werk bestaat uit Partners in Welzijn (PIW), Ecsplore, Knooppunt Informele Zorg (KIZ) en Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Daarnaast bestaat MIK & PIW Groep uit de kinderopvangorganisaties MIK Kinderopvang en Spelenderwijs. Het bouwen, versterken en verbinden van netwerken is onze kracht. Door het verbinden van sociaal werk en kinderopvang en door nauw samen te werken met verschillende (keten)partners rondom de mensen uit de wijken en dorpen zoals professionals uit het onderwijs, jeugdgezondheidszorg, gemeenten, zorg, woningcorporaties en kennisinstituten, wordt de kanskracht van mensen vergroot. Samen realiseren wij sterkere wijken. Als organisatie streven wij naar aandacht voor onze medewerkers zodat zij hun waardevolle expertise op hun eigen manier kunnen inzetten en blijven ontwikkelen. Wij zijn er op gericht dat medewerkers hun passie kunnen delen, vitaal blijven en energie blijven halen uit hun dagelijkse werk. 

Wat ga je doen?
Als combinatiefunctionaris op het primair onderwijs geef je uitvoering aan het totaal programma ‘in Actie’. Deze activiteiten kunnen een sportief, gezond en/of educatief karakter hebben. Enkele voorbeelden van deze programma’s zijn ‘Buurt in Actie’ en ‘Smart and Fit’

Lees meer

Vacature Raadgevers

Vacature Raadgevers

Samenwerken aan kanskracht
Het samen vergroten van de kanskracht van de samenleving van vandaag en morgen is de gedeelde missie van zes stichtingen actief in sociaal werk en kinderopvang in Zuid-Limburg. Al deze stichtingen maken deel uit van MIK & PIW Groep. Elke stichting heeft haar eigen aandachtsgebied, eigenheid en sterke positie. Allemaal werken ze vanuit de overtuiging dat iedereen het recht heeft om zijn kansen en mogelijkheden te benutten. 

Klantparticipatie
Klantparticipatie speelt een belangrijke rol in het laten slagen van deze missie. De klant vormt een goede graadmeter voor de bijdrage van de organisatie aan kanskracht. 
Het medezeggenschapsorgaan de Raadgevers vormt een afspiegeling van de klanten van de dienstverlening van het sociaal werk en bestaat uit ten minste 5 en ten hoogste 9 leden. Gestreefd wordt naar een afspiegeling van de onder het sociaal werk functionerende maatschappelijke en dienstverlenende stichtingen, te weten Partners in Welzijn, Ecsplore, het Knooppunt voor Informele Zorg en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Lees meer