Vacature Psycholoog met aandachtsgebied jeugd bij CJG-WM

MIK en PIW Groep zijn op 1 september 2019 gefuseerd. Doel is om als één organisatie de dienstverlening en de samenwerking tussen sociaal werk en kinderopvang op innovatieve wijze te versterken en te vernieuwen. Nog beter samenwerken met scholen, gemeenten en andere (keten)partners in het sociale domein behoort ook tot de doelstellingen. Met de kennis die de medewerkers samen opbouwen, blijven we werken aan vroeg signaleren, effectieve preventie en het verbeteren en borgen van de kwaliteit van het brede aanbod in kinderopvang en sociaal werk.

Onder de nieuwe groep vallen behalve de welzijnsorganisaties Partners in Welzijn, Ecsplore, Knooppunt Informele Zorg en CJG-WM ook de kinderopvangorganisaties Spelenderwijs en MIK Kinderopvang. Samen bieden deze organisaties aan jong en oud kansen om zich sociaal, cultureel en individueel te ontwikkelen en mee vorm te geven aan de samenleving. De nieuwe organisatie heeft ruim 950 medewerkers  in dienst.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Westelijke Mijnstreek is de vraagbaak voor ouders, kinderen en jongeren tot 23 jaar. Het CJG is een expertisecentrum op het gebied van jeugd in het voorliggend veld. Een van de speerpunten van 2019 is het ontwikkelen van een eigentijds digitaal CJG voor de Westelijke Mijnstreek. Het doel is een breed publiek te bereiken met laagdrempelige informatie over opvoeden en opgroeien. Hierbij wordt o.a. samengewerkt met de Jeugdgezondheidzorg (0-19 jaar), st. MEE Zuid-Limburg en Partners in Welzijn. 

Centrum voor Jeugd en Gezin is op zoek naar een kandidaat voor de functie van

Psycholoog met aandachtsgebied jeugd voor 36 uren per week 

Inschaling vindt plaats in schaal 10 van de CAO Sociaal Werk met een minimum van € 3.043,00 en een maximum van € 4.564,00 bij een fulltime dienstverband van 36 uur (salarispeil 1 september 2019).

Functie:

De psycholoog werkt binnen het CJG en biedt ondersteuning aan kinderen en jeugdigen en hun ouders bij psychische en/of psychosociale problemen.

Werkwijze

 1. Relatiebeheer en profilering
 • Relatiebeheer met relevante partners zoals de huisartsen, het onderwijs en de kernpartners van het CJG;
 • Sturing op de te behalen resultaten ten behoeve van de realisatie van de gestelde doelen, te weten: vermindering van geïndiceerde zorg en terugvalpreventie;
 • Overleg over de wijze waarop afstemming plaatsvindt met overige huisartsenpraktijken die nog niet deelnemen in deze samenwerking;
 • Bekendheid geven aan de mogelijkheden die het CJG biedt op het vlak van preventie en opvoedondersteuning en voorlichting geven over de mogelijkheden van het CJG;
 • Afstemming met de teams jeugd van de gemeente, huisartsen en professionals van het voorliggend veld.
 1. Vak inhoud
 • Vraagverheldering en zelf, kortdurend, jeugdigen kunnen begeleiden bij psychosociale problemen;
 • Probleemverheldering, uitvoeren screeningsdiagnostiek en bespreken van de resultaten met de ouders;
 • Afnemen van intelligentieonderzoeken;
 • Verbinding leggen tussen het CJG en de huis- en jeugdartsen in de praktische uitvoering;
 • Verwijzers ondersteunen bij de vraagverheldering door middel van gesprekken met jeugdigen en ouders;
 • Geven van psycho-educatie;
 • Begeleiden/ondersteunen van zelfmanagement/eHealth programma’s;
 • Interventies gericht op verbetering in functioneren van jongeren met psychische klachten;
 • Consultatie geven (al dan niet anoniem) aan professionals van het voorliggend veld, specifiek op het gebied van de Jeugd GGZ;
 • Consulteren gespecialiseerde GGZ;
 • Indirecte patiëntgebonden activiteiten (bijvoorbeeld overleg met een school).

Benodigde competenties/opleidingseisen/vaardigheden:

 • Academisch werk- en denkniveau met een master psychologie met differentiatie kinder- en jeugdpsychologie;
 • Je kunt een netwerk opbouwen en onderhouden;
 • Je kunt triageren en aan de hand daarvan beoordelen of doorverwijzing naar de gespecialiseerde GGZ noodzakelijk is;
 • Je kunt zelf kort begeleiden bij psychosociale problematiek;
 • Je bent in staat tot methodiekontwikkeling en zorgprogramma's en/of richtlijnen te implementeren;
 • Je kunt zeer zelfstandig werken;
 • Je beschikt over de volgende sociale vaardigheden: tact, empathie, geduld en het vermogen tot motiveren en stimuleren;
 • Je beschikt over voldoende analytisch en probleemoplossend vermogen, waarbij je kunt terugvallen op je kennis en het netwerk van zowel eerste- als tweedelijns – zorgvoorzieningen;
 • Je dient vindplaatsgericht te kunnen werken (in huisartspraktijken en scholen);
 • Je zoekt samenwerking met huisartsen, onderwijs en professionals jeugdgebiedsteams.

Werving:

Deze vacature is opengesteld voor zowel het zittende personeel behorend tot de MIK-PIW Groep als ook voor de personeelsleden van Zuyderland JGZ, GGD Westelijke Mijnstreek, MEE Zuid-Limburg en Bureau Jeugdzorg. Daarnaast is de vacature ook opengesteld voor externe kandidaten. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.  

Selectie:

Er wordt naar gestreefd om de functie per 1 februari 2020 in te laten gaan tot en met  31 december 2020, met vooruitzicht op verlenging een en ander is afhankelijk van financiering.

Procedure: 

Tot en met 19 januari 2020 kunnen sollicitaties (voorzien van motivatiebrief en uitgebreide cv) naar de aangeboden functie uitsluitend per e-mail kenbaar gemaakt worden aan de afdeling personeelszaken van de MIK & PIW Groep: . De sollicitatiegesprekken vinden plaats vrijdagochtend 24 januari 2020.

Informatie:

Informatie kan ingewonnen worden bij Johan van Groningen, teamleider/projectmedewerker. Hij is bereikbaar vanaf 6 januari 2020 via de receptie van de MIK & PIW Groep: 088-3650600 of via e-mail .