Vacature Programmamanager Jeugd

MIK Kinderopvang en PIW Groep zijn op 1 september 2019 gefuseerd tot MIK & PIW Groep. Doel is om als één organisatie de dienstverlening en de samenwerking tussen sociaal werk en kinderopvang op innovatieve wijze te versterken en te vernieuwen. Nog beter samenwerken met scholen, gemeenten en andere (keten)partners in het sociale domein behoort ook tot de doelstellingen. Met de kennis die de medewerkers samen opbouwen, blijven we werken aan effectieve preventie en aan het verbeteren en borgen van de kwaliteit van het brede aanbod.

Onder de nieuwe groep vallen behalve de welzijnsorganisaties Partners in Welzijn, Ecsplore, Knooppunt Informele Zorg en CJG-WM ook de kinderopvangorganisaties Spelenderwijs en MIK Kinderopvang. Samen bieden deze organisaties aan jong en oud kansen om zich sociaal, cultureel en individueel te ontwikkelen en mee vorm te geven aan de samenleving. De nieuwe organisatie heeft ruim 950 medewerkers in dienst.

MIK & PIW Groep gelooft in de kracht van mensen. Ze zijn het waardevolste kapitaal van onze samenleving. Het zorgt ervoor dat op een slechte dag niemand achterblijft en op een goede dag iedereen de kansen krijgt om zijn hart te volgen. We opereren dichtbij mensen: in dorpen en wijken en doen dat samen met burgers, vrijwilligersorganisaties en professionals.

Binnen MIK & PIW Groep is een vacature ontstaan voor een

Programmamanager Jeugd voor 28 uur per week
Standplaats: Beek en Geleen

 

die zich richt op het voorbereiden, ontwikkelen en implementeren van beleid ten bate van een gezamenlijke ambitie binnen de organisatie op het gebied van Jeugd - opvoeden en opgroeien, waarbij het maatschappelijke effect kan worden aangetoond. De Programmamanager Jeugd zoekt hierbij de verbinding en samenwerking met de Programmamanager Vitaliteit. Bovendien heeft de Programmamanager Jeugd een coördinerende en coachende rol en stuurt projecten aan. 

Jouw rol

 • Je brengt bestaande en nieuwe interventies in kaart, onderzoekt en beoordeelt de effectiviteit ervan en vertaalt deze naar (interne) programma’s die de verschillende organisaties verbindt.
 • Je signaleert en analyseert interne en externe ontwikkelingen en kansen.
 • Je fungeert als initiator, netwerker en verbinder, zowel in/ als extern.
 • Je vervult een expertrol op het gebied van jeugd.
 • Je vertaalt het vastgestelde beleid naar concrete ontwikkelingen en interventies in de vorm van programma’s.
 • Je brengt samenhang aan binnen bestaande en nieuw te ontwikkelen interventies en beleid binnen de verschillende organisaties van MIK & PIW Groep.
 • Je adviseert de Manager Sociaal Werk en het middenkader omtrent het uit te voeren beleid op het beleidsterrein Jeugd.
 • Je coördineert een of meerdere multidisciplinaire projecten en coacht en begeleidt de projectleiders bij de ontwikkeling, implementatie en uitvoering.
 • Je draagt zorg voor subsidie en fondsenwerving in het kader van het genereren van extra middelen en opbrengsten.
 • Je onderhoudt relevante contacten met interne en externe partijen en relaties.

Jouw talenten/vaardigheden

 • Je hebt een Academisch werk- en denkniveau en minimaal een afgeronde relevante hbo-opleiding.
 • Je hebt kennis van maatschappelijke trends en wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van jeugd.
 • Je bent in staat om trends en ontwikkelingen ten aanzien van het beleidsterrein jeugd te vertalen in beleid.
 • Je bent proactief en ondernemend en weet medewerkers te enthousiasmeren en overtuigen bij de implementatie van jouw ontwikkelde beleid en programma´s.
 • Je beschikt over een sterk analytisch vermogen en goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • Je kunt werken in een matrixorganisatie.

Ons aanbod

 • Je krijgt een contract voor de duur van 1 jaar. Het dienstverband kan, na evaluatie van behaalde resultaten, verlengd worden. Het betreft vooralsnog een functie van tijdelijke aard.
 • Je inschaling vindt plaats in salarisschaal 10 van de CAO Sociaal Werk.

Sollicitatie/procedure

De vacature is voor interne en externe kandidaten opengesteld. Hebben we je uitgedaagd? Stuur dan vóór vrijdag 21 februari 2020 je sollicitatie naar . De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 2 maart 2020. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Voor informatie over de functie-inhoud kun je contact opnemen met Suzan Eerkens, Manager Sociaal Werk, via het centrale telefoonnummer 088 3650600.