Wij zijn MIK & PIW Groep

Een maatschappelijke organisatie in Zuid-Limburg, waar meer dan 1300 collega’s vanuit 6 verschillende stichtingen elke dag met hart en ziel werken. Met als doel: het vergroten van de kanskracht van de samenleving van vandaag en morgen. We verbinden kinderopvang met sociaal werk en werken nauw samen met verschillende (keten)partners. Sámen realiseren wij sterkere wijken.

Onze
stichtingen

Onze stichtingen Partners in Welzijn, Ecsplore, Centrum voor Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek en Knooppunt Informele zorg zijn actief in het sociale domein. Wij doen dit samen met onze stichtingen in de kinderopvangbranche, Spelenderwijs en MIK Kinderopvang, waar de focus ligt op het bevorderen van een kansrijke start voor alle kinderen.

Wij zijn tevens initiatiefnemer van de platformen Vitaal in 046 en Opgroeien in 046

Kanskracht, dat verbindt ons!

Het samen vergroten van de kanskracht van de samenleving van vandaag en morgen is de gedeelde missie van onze zes stichtingen en onze ondersteunende diensten. Allemaal werken wij vanuit de overtuiging dat iedereen het recht heeft om zijn kansen en mogelijkheden te benutten. Onze medewerkers signaleren, ondersteunen en verbinden vanuit hun eigen expertise. Daarbij werken wij nauw samen met verschillende partners. Met als kern kinderen en volwassenen uit de wijken en dorpen zelf, maar ook professionals uit onderwijs, Jeugdgezondheidszorg, gemeenten, zorg, woningcorporaties en kennisinstituten.