Over MIK & PIW Groep

Samenwerken aan kanskracht

Het samen vergroten van de kanskracht van de samenleving van vandaag en morgen is de gedeelde missie van zes stichtingen actief in sociaal werk en kinderopvang in Zuid-Limburg. Allemaal werken ze vanuit de overtuiging dat iedereen het recht heeft om zijn kansen en mogelijkheden te benutten. Alle zes de stichtingen zijn onderdeel van MIK & PIW Groep. Stichting MIK & PIW Groep is op 1 september 2019 ontstaan na een fusie tussen stichting KIM en stichting PIW Groep.

Onze medewerkers signaleren, ondersteunen en verbinden vanuit hun eigen expertise. Vanuit aandacht en toewijding brengen zij in samenwerking met partners een beweging op gang vanuit een preventieve insteek. De ingezette beweging is gericht op het vergroten van de kanskracht van kinderen, ouders/verzorgers en wijkbewoners. Kanskracht is de mate waarin mensen regie over of grip op hun leven hebben en in staat zijn kansen te benutten. Het leidt tot zelfvertrouwen, vertrouwen in de toekomst en voegt perspectief toe. Het geeft mensen kracht om mee te kunnen doen in de samenleving. Preventie en een rijke ontwikkelomgeving bevorderen kanskracht.

Kinderen, ouders en wijkbewoners ontwikkelen zich binnen de omgeving van hun buurt, straat of wijk waarin zij opgroeien en leven. Maar ook binnen het netwerk van bijvoorbeeld jeugdigen of gezinnen waar zij deel van uitmaken. Wij zetten proactief in op het bouwen, versterken en verbinden van netwerken. Door het verbinden van kinderopvang en sociaal werk en door nauw samen te werken met diverse partners. In eerste instantie met de mensen uit de wijk zelf en daarnaast met partners als onderwijs, Jeugdgezondheidszorg, gemeenten, zorg, woningcorporaties en kennisinstituten. Indien nodig ondersteunen medewerkers mensen dichtbij huis, in hun vertrouwde omgeving.

We zijn een alerte organisatie die voorbereid is op de uitdagingen en kansen die op haar afkomen en in staat is te anticiperen in een voortdurend veranderende samenleving. Zo kunnen we onze maatschappelijke functie nu én in de toekomst vervullen en is de organisatie de vanzelfsprekende partner op het gebied van preventie en ontwikkeling. We zijn een flexibele, innovatieve en proactieve organisatie die kansen ziet en verzilvert. De organisatie is gericht op het vergroten van de vitaliteit van medewerkers en biedt hen de ruimte om te ondernemen, om interprofessioneel samen te werken en om zich te ontwikkelen.

Missie

Samen vergroten we de kanskracht van de samenleving van vandaag en morgen.

Visie

MIK & PIW Groep is een vanzelfsprekende en verbindende partner die onlosmakelijk verbonden is met de wijken. WIJ Kijken samen vooruit en verbinden met impact op de samenleving.

Meerjarenstrategie

Meer weten over de strategie van MIK & PIW Groep om de komende jaren samen te werken aan kanskracht? Lees hier onze Meerjarenstrategie 2020 – 2026 ‘Wij Kijken samen vooruit’.