Klachtenregeling

Heeft u een klacht, vertel het ons. Bent u tevreden, vertel het een ander!

Wij doen ons uiterste best om u goed van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u soms niet helemaal tevreden bent. Wij willen dan graag samen met u naar een oplossing zoeken en van uw klacht leren.

Wie kan een klacht indienen?

Als klant of vertegenwoordiger van een klant kunt u een klacht indienen.

Klachtbemiddeling door
leidinggevende

Bespreek uw klacht eerst met de betrokken medewerker. Is het niet mogelijk de klacht met de betreffende medewerker te bespreken of leidt het niet tot een oplossing? Neem dan contact op met het algemene nummer 088-365 06 00 voor het telefoonnummer van de leidinggevende. Leidt dit niet tot de gewenste oplossing, of wilt u direct een klacht indienen

Externe klachtencommissie

Indien de interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, dan heeft u de mogelijkheid zich te wenden tot:

Kinderopvang

het Klachtenloket Kinderopvang: www.klachtenloket-kinderopvang.nl
(tel: 0900-1877,
postbus 96802,
2509 JE Den Haag)

of de Geschillencommissie
www.degeschillencommissie.nl
(tel: 070 310 53 10,
Postbus 90600
2509 LP Den Haag).

Sociaal Werk

de Provinciale Klachtencommissie. De klacht dient schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris van de Provinciale Klachtencommissie Ruijsstraat 20, 5981 CM Panningen. Aanbevelingen gericht op het nemen van maatregelen die voortkomen uit beslissingen van de externe klachtencommissie(s) worden als bindend gezien.

Klachtenregelement

Uitvoerige informatie over onze klachtenregeling vindt u via onderstaande knop.

Jaarverslag klachtencommissie

.

fdd