Organogram

De volgende zes organisaties zijn onderdeel van MIK & PIW Groep

Kinderopvang

MIK Kinderopvang weet het verschil te maken door te investeren in het geluk en de ontwikkeling van álle kinderen. Op deze manier kunnen kinderen met boordevol zelfvertrouwen kansrijk bijdragen in de samenleving van nu én morgen. Het vooruitstrevende van MIK is in de breedste zin van Kinderopvang- en IKC-ontwikkeling. Daarmee is MIK Kinderopvang de waardevolle, verbindende en betrouwbare partner voor ouders, onderwijsinstellingen en andere ketenpartners.

Ieder kind, persoonlijke situatie en voorkeur is anders, dat begrijpt Spelenderwijs als geen ander. Daarom biedt Spelenderwijs professionele opvang voor uw kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving, waarin ze samen met andere kinderen kunnen spelen, leren en zich ontwikkelen. Kinderen zullen worden uitgedaagd om “spelend wijs en wijzer” te worden!

Sociaal werk

Ecsplore helpt en draagt graag bij aan een gezond, vitaal en sociaal leven voor jong tot oud. Iets wat we natuurlijk allemaal graag willen! Sinds 2009 is Ecsplore actief in de Westelijke Mijnstreek en werkt aan het sportieve en culturele klimaat van de omgeving. Ecsplore biedt in opdrachten van verschillende gemeentes een breed scala aan activiteiten aan.

Centrum voor Jeugd- en Gezin Westelijke Mijnstreek werkt met interne partners van MIK & PIW Groep intensief samen om vragen over de thema’s opvoeden, opgroeien en gezondheid te beantwoorden. Ook informeert Centrum voor Jeugd- en Gezin de (aanstaande) ouders, verzorgers, jongeren en professionals door tal van artikelen rondom de drie thema’s te delen.

Partners in Welzijn nodigt zowel jong als oud uit om in hun eigen gebied actief deel te nemen aan de samenleving. Zelfredzaamheid en verbinding staan hierbij centraal en waar nodig zal Partners in Welzijn de mensen ondersteunen. Met passie, integriteit en waardering draagt Partners in Welzijn bij aan het stimuleren en benutten van kansen en talenten van mensen.

Knooppunt Informele Zorg richt zich op drie pijlers: mantelzorgers, (zorg)vrijwilligers en zelfregie. Dit omvat niet alleen de onderlinge verbinding van (lokale) organisaties die informele zorgers ondersteunen, maar verstevigt ook de relatie met professionals zoals huisartsen, WMO-consulenten en praktijkondersteuners. Daarnaast is het Knooppunt voor elke inwoner van de Westelijke Mijnstreek het (eerste) aanspreekpunt voor advies en doorverwijzing naar passend ondersteuningsaanbod.