Leerwerkbedrijf YOULP is een broedplaats voor talent

Samenwerking Kindante, MIK & PIW Groep en Vista College
YOULP is een broedplaats voor talent

Kindante, MIK & PIW Groep en Vista College zijn een mooie samenwerking aangegaan. De drie organisaties hebben een nieuw en uniek leer-werktraject opgezet onder de naam YOULP (YOU Learn and Practice). Zij zetten met de komst van YOULP vol in op de ontwikkeling om (toekomstige) medewerkers hybride op te leiden; dat betekent: te laten leren in de praktijk in plaats van traditioneel vanuit de schoolbanken. Een broedplaats voor talent.

YOULP is een innovatieve en energieke werkomgeving binnen een kindcentrum waar Kindante en MIK & PIW Groep samen een aanbod bieden voor kinderen van 0 – 13 jaar. Met ingang van schooljaar 2021-2022 starten twaalf studenten van Vista College deze nieuwe opleiding op Kindcentrum Leyenbroek in Sittard.

Gecombineerd diploma
De studenten zijn junior medewerkers en combineren studeren en werken op de werkvloer. Het unieke aan dit opleidingstraject is dat zij na twee jaar een dubbele diplomering van zowel 'Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker' als 'Onderwijsassistent' kunnen behalen. Dit concept spreekt de studenten aan: “Ik was meteen enthousiast toen ik de vacature las voor YOULP. Ik vind het moeilijk om te kiezen tussen de opleidingen Onderwijsassistent en Pedagogisch Medewerker. Ik vind het allebei leuk en interessant. Deze nieuwe opleiding vind ik daarom een grote kans. Ik ben super enthousiast en kan niet wachten om te starten!”

Leren van en met elkaar
Binnen YOULP werken studenten, docenten en medewerkers van een kindcentrum actief samen, zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot autonome en gelukkige wereldburgers. Iedereen, studenten en medewerkers, is gelijk en er is geen hiërarchie. Iedereen leert van en met elkaar en deelt talenten met elkaar. YOULP is nieuwsgierig, vernieuwend en kijkt over grenzen heen. Het is een ontwikkelplek voor alle medewerkers in een kindcentrum. YOULP start komend schooljaar op Kindcentrum Leyenbroek, maar het is de bedoeling dat ook andere kindcentra vanuit deze samenwerking en dit concept zullen volgen.

Gezamenlijke droom
Het idee is ontstaan enerzijds doordat er een tekort aan personeel ontstond in zowel de kinderopvang als het basisonderwijs. Daarnaast was er de wens om middels een opleiding het niveau van de studenten nog beter te laten aansluiten op de vaardigheden en ontwikkeling van de kinderen van de toekomst. “Dat waren de aanleidingen om de koppen bij elkaar te steken”, vertelt Josine Warnier, accountmanager bij Vista College en programmamanager van YOULP namens de drie organisaties. “We wilden iets anders doen, iets nieuws aanbieden om in beide sectoren nieuwe aanwas te krijgen. Dat werd het ‘leren in de praktijk’, een hybride vorm van onderwijs. Deze vorm van onderwijs past ook binnen de strategische onderwijsvisie van Vista College. De bestuurders van de drie organisaties waren meteen enthousiast en zagen mogelijkheden. Vanuit de passie voor medewerkers, studenten en kinderen is dit concept gegroeid en doorontwikkeld. In het nieuwe schooljaar gaan we starten, de gezamenlijke droom wordt dan echt gerealiseerd!”

Sinterklaas Voedselbankactie 2021

Sinterklaas Voedselbankactie 2021

De Sinterklaas Voedselbankactie gaat, voor het 13de jaar, weer van start! Als hulp-Sinterklaas zorgen we er samen voor dat alle kinderen van de Voedselbank Zuid-Limburg een pakjesavond mét cadeautje mogen beleven. 

Wil jij ook graag een steentje bijdragen? Doneer! Elke bijdrage is ontzettend welkom, klein of groot. Elke gedoneerde euro wordt volledig besteed aan het kopen van cadeaus. Lees hier alles over de actie.

 

 

Lees meer

Preventieakkoord Zuid-Limburg is live!

Preventieakkoord Zuid-Limburg is live!

De afgelopen maanden hebben de 16 Zuid-Limburgse gemeenten en tal van maatschappelijke partners uit het onderwijs, zorg en de sport gewerkt aan het Preventieakkoord Zuid-Limburg. Met dit akkoord leveren we samen een bijdrage aan een gezonder Zuid-Limburg. Een van de ambities hierbij is bijvoorbeeld het streven naar meer gezonde kinderopvanglocaties. Het Preventieakkoord sluit naadloos aan op de ambities van het programma Trendbreuk. a

Met trots dragen wij, als een van de partners van het Preventieakkoord, deze samenwerking uit. Op de website van de Trendbreuk lees je meer informatie en is ook het volledige Preventieakkoord terug te vinden. 

In deze kick-off video ​zijn een aantal partners aan het woord, waaronder Ludo Marchal als een van onze locatiemanagers binnen de kinderopvang. 

Lees meer

Grib: Groeien in Beekdaelen

Grib: Groeien in Beekdaelen

Grib: Groeien in Beekdaelen 

In de Gemeente Beekdaelen zijn drie organisaties voor maatschappelijke dienstverlening werkzaam: Stichting CMWW, MIK & PIW Groep en MeanderGroep Maatschappelijke Dienstverlening. In nauw overleg met elkaar en de gemeente, zijn de nodige stappen gezet om te komen tot een gelijke maatschappelijke dienstverlening.

Door de samenwerking kunnen alle burgers van Beekdaelen gebruik maken van het totale dienstenaanbod van de organisaties. Het brede pallet aan mogelijkheden en kennis is sinds 1 juli beschikbaar, onder een nieuwe en gezamenlijke naam: Grib, Groeien in Beekdaelen. Een nieuwe naam die intern verbinding en saamhorigheid creëert en extern herkenbaarheid en zichtbaarheid realiseert.

Lees meer

Bent u getroffen door de wateroverlast en heeft u behoefte aan psychosociale hulpverlening?

Bent u getroffen door de wateroverlast en heeft u behoefte aan psychosociale hulpverlening?

Partners in Welzijn is komend weekend op zaterdag 17 juli en zondag 18 juli van 08.30 uur – 20.00 uur bereikbaar voor psychosociale hulpverlening voor inwoners die getroffen zijn door de wateroverlast. Hiervoor kunt u bellen naar het nummer van slachtofferhulp: 0900-0101. Vanuit dit nummer wordt u doorverbonden naar de juiste medewerker.

Lees meer

Talkshow 'Sociaal en gezond ouder worden. Hoe doet ú mee?' online bekijken

Talkshow 'Sociaal en gezond ouder worden. Hoe doet ú mee?' online bekijken

Hoe we vitaal ouder worden stond maandag 7 juni centraal tijdens een boeiende online talkshow onder leiding van Sander Kleikers. Tijdens het informatieve én interactieve programma kwamen diverse thema’s zoals een gezonde levensstijl, meedoen in onze samenleving, mantelzorg, zingeving, dementie en de laatste levensfase aan bod. Kortom, thema’s die ertoe doen bij het ouder worden.

De talkshow was met name bedoeld voor vijftigplussers en iedereen die belangstelling heeft in sociaal en gezond ouder worden, óók naasten, professionals en vrijwilligers werkzaam in zorg en welzijn. De hele talkshow met informatieve, bijzondere en intense gesprekken kunt u nu online bekijken.

‘Sociaal en gezond ouder worden’ werd aangeboden door een samenwerking van Knooppunt Informele Zorg, Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek, Centrum voor Levensvragen Westelijke Mijnstreek, Hulp bij dementie en Gewenste Zorg in de Laatste Levensfase.

Lees meer

Leerwerkbedrijf YOULP is een broedplaats voor talent

Leerwerkbedrijf YOULP is een broedplaats voor talent

Samenwerking Kindante, MIK & PIW Groep en Vista College
YOULP is een broedplaats voor talent

Kindante, MIK & PIW Groep en Vista College zijn een mooie samenwerking aangegaan. De drie organisaties hebben een nieuw en uniek leer-werktraject opgezet onder de naam YOULP (YOU Learn and Practice). Zij zetten met de komst van YOULP vol in op de ontwikkeling om (toekomstige) medewerkers hybride op te leiden; dat betekent: te laten leren in de praktijk in plaats van traditioneel vanuit de schoolbanken. Een broedplaats voor talent.

YOULP is een innovatieve en energieke werkomgeving binnen een kindcentrum waar Kindante en MIK & PIW Groep samen een aanbod bieden voor kinderen van 0 – 13 jaar. Met ingang van schooljaar 2021-2022 starten twaalf studenten van Vista College deze nieuwe opleiding op Kindcentrum Leyenbroek in Sittard.

Gecombineerd diploma
De studenten zijn junior medewerkers en combineren studeren en werken op de werkvloer. Het unieke aan dit opleidingstraject is dat zij na twee jaar een dubbele diplomering van zowel 'Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker' als 'Onderwijsassistent' kunnen behalen. Dit concept spreekt de studenten aan: “Ik was meteen enthousiast toen ik de vacature las voor YOULP. Ik vind het moeilijk om te kiezen tussen de opleidingen Onderwijsassistent en Pedagogisch Medewerker. Ik vind het allebei leuk en interessant. Deze nieuwe opleiding vind ik daarom een grote kans. Ik ben super enthousiast en kan niet wachten om te starten!”

Lees meer

NA FUSIE IS MIK & PIW GROEP EEN FEIT

1 september 2019
De stichtingen KiM en PIW Groep zijn op 1 september 2019 gefuseerd. Doel is om als één sterke organisatie de dienstverlening en de samenwerking tussen kinderopvang en sociaal werk op innovatieve wijze te versterken en te vernieuwen. Nog beter samenwerken met scholen, gemeenten en andere (keten)partners in het sociale domein behoort ook tot de doelstellingen. Met de kennis die de medewerkers samen opbouwen, kunnen ze blijven werken aan effectieve preventie en aan het verbeteren en borgen van de kwaliteit van het brede aanbod in kinderopvang en sociaal werk. 

Lees meer