Leerwerkbedrijf YOULP is een broedplaats voor talent

Samenwerking Kindante, MIK & PIW Groep en Vista College
YOULP is een broedplaats voor talent

Kindante, MIK & PIW Groep en Vista College zijn een mooie samenwerking aangegaan. De drie organisaties hebben een nieuw en uniek leer-werktraject opgezet onder de naam YOULP (YOU Learn and Practice). Zij zetten met de komst van YOULP vol in op de ontwikkeling om (toekomstige) medewerkers hybride op te leiden; dat betekent: te laten leren in de praktijk in plaats van traditioneel vanuit de schoolbanken. Een broedplaats voor talent.

YOULP is een innovatieve en energieke werkomgeving binnen een kindcentrum waar Kindante en MIK & PIW Groep samen een aanbod bieden voor kinderen van 0 – 13 jaar. Met ingang van schooljaar 2021-2022 starten twaalf studenten van Vista College deze nieuwe opleiding op Kindcentrum Leyenbroek in Sittard.

Gecombineerd diploma
De studenten zijn junior medewerkers en combineren studeren en werken op de werkvloer. Het unieke aan dit opleidingstraject is dat zij na twee jaar een dubbele diplomering van zowel 'Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker' als 'Onderwijsassistent' kunnen behalen. Dit concept spreekt de studenten aan: “Ik was meteen enthousiast toen ik de vacature las voor YOULP. Ik vind het moeilijk om te kiezen tussen de opleidingen Onderwijsassistent en Pedagogisch Medewerker. Ik vind het allebei leuk en interessant. Deze nieuwe opleiding vind ik daarom een grote kans. Ik ben super enthousiast en kan niet wachten om te starten!”

Leren van en met elkaar
Binnen YOULP werken studenten, docenten en medewerkers van een kindcentrum actief samen, zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot autonome en gelukkige wereldburgers. Iedereen, studenten en medewerkers, is gelijk en er is geen hiërarchie. Iedereen leert van en met elkaar en deelt talenten met elkaar. YOULP is nieuwsgierig, vernieuwend en kijkt over grenzen heen. Het is een ontwikkelplek voor alle medewerkers in een kindcentrum. YOULP start komend schooljaar op Kindcentrum Leyenbroek, maar het is de bedoeling dat ook andere kindcentra vanuit deze samenwerking en dit concept zullen volgen.

Gezamenlijke droom
Het idee is ontstaan enerzijds doordat er een tekort aan personeel ontstond in zowel de kinderopvang als het basisonderwijs. Daarnaast was er de wens om middels een opleiding het niveau van de studenten nog beter te laten aansluiten op de vaardigheden en ontwikkeling van de kinderen van de toekomst. “Dat waren de aanleidingen om de koppen bij elkaar te steken”, vertelt Josine Warnier, accountmanager bij Vista College en programmamanager van YOULP namens de drie organisaties. “We wilden iets anders doen, iets nieuws aanbieden om in beide sectoren nieuwe aanwas te krijgen. Dat werd het ‘leren in de praktijk’, een hybride vorm van onderwijs. Deze vorm van onderwijs past ook binnen de strategische onderwijsvisie van Vista College. De bestuurders van de drie organisaties waren meteen enthousiast en zagen mogelijkheden. Vanuit de passie voor medewerkers, studenten en kinderen is dit concept gegroeid en doorontwikkeld. In het nieuwe schooljaar gaan we starten, de gezamenlijke droom wordt dan echt gerealiseerd!”

Leerwerkbedrijf YOULP is een broedplaats voor talent

Leerwerkbedrijf YOULP is een broedplaats voor talent

Samenwerking Kindante, MIK & PIW Groep en Vista College
YOULP is een broedplaats voor talent

Kindante, MIK & PIW Groep en Vista College zijn een mooie samenwerking aangegaan. De drie organisaties hebben een nieuw en uniek leer-werktraject opgezet onder de naam YOULP (YOU Learn and Practice). Zij zetten met de komst van YOULP vol in op de ontwikkeling om (toekomstige) medewerkers hybride op te leiden; dat betekent: te laten leren in de praktijk in plaats van traditioneel vanuit de schoolbanken. Een broedplaats voor talent.

YOULP is een innovatieve en energieke werkomgeving binnen een kindcentrum waar Kindante en MIK & PIW Groep samen een aanbod bieden voor kinderen van 0 – 13 jaar. Met ingang van schooljaar 2021-2022 starten twaalf studenten van Vista College deze nieuwe opleiding op Kindcentrum Leyenbroek in Sittard.

Gecombineerd diploma
De studenten zijn junior medewerkers en combineren studeren en werken op de werkvloer. Het unieke aan dit opleidingstraject is dat zij na twee jaar een dubbele diplomering van zowel 'Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker' als 'Onderwijsassistent' kunnen behalen. Dit concept spreekt de studenten aan: “Ik was meteen enthousiast toen ik de vacature las voor YOULP. Ik vind het moeilijk om te kiezen tussen de opleidingen Onderwijsassistent en Pedagogisch Medewerker. Ik vind het allebei leuk en interessant. Deze nieuwe opleiding vind ik daarom een grote kans. Ik ben super enthousiast en kan niet wachten om te starten!”

Lees meer

Inspiratiewebinar 'het jonge kind in beeld'

Inspiratiewebinar 'het jonge kind in beeld'

Inspiratiewebinar 'Het jonge kind in beeld'

Talentontwikkeling bij jonge kinderen staat centraal tijdens de inspiratie webinar ‘Het jonge kind in beeld’ op donderdag 4 februari 2021. De webinar vindt tussen 15 en 17 uur plaats en wordt georganiseerd door de kinderopvang organisaties verenigd in Kinderen ons Vak.

De inspiratieconferentie geeft deelnemers onder meer inzicht in de aanpak van talentontwikkeling bij het jonge kind, via de Leuvense methode of de talentacademie. Verder komen innovatie binnen het pedagogisch onderwijs en het monitoren van het Onderwijs Achterstanden Beleid aan bod. Een mogelijke praktische samenwerking met alle partijen rondom het jonge kind in Limburg wordt tijdens de webinar onderzocht.

Keynote spreker is Prof. dr. Ferre Laevers, directeur CEGO Onderzoek & Ontwikkeling van de KU Leuven. “De best denkbare ingang om over talentontwikkeling een uitspraak te doen is de mate waarin kinderen zich goed voelen in de setting én hoe geboeid ze bezig zijn”, aldus Ferre Laevers. “Welbevinden en betrokkenheid zijn het vertrekpunt om te achterhalen hoe krachtig de leef- en leeromgeving is, en hoe we die nog kunnen versterken. Maar ze zijn geen doel op zich”, vervolgt hij. “Dit zijn de voorwaarden voor duurzame ontwikkeling.”

De webinar wordt afgesloten met inzichten over de procesgerichte manier om ontwikkeling van het kind in de dagelijkse praktijk van de kinderopvang in kaart te brengen.

Aanmelden voor deelname aan de webinar kan t/m 1 februari as. via deze link.

Lees meer

Coronavirus maatregelen

Update 12 januari 2021: 

Dinsdag 12 januari heeft het kabinet aangekondigd om de huidige lockdown te verlengen t/m 9 februari as. Wellicht is er wel al eerdere opening mogelijk voor basisscholen en kinderopvang op 25 januari. Wij vinden het belangrijk om onze dienstverlening zo veel mogelijk voort te zetten en u hierover te informeren. Wat dit per stichting concreet betekent, leest u op de afzonderlijke websites: 

MIK Kinderopvang

Spelenderwijs

Partners in Welzijn

CJG Westelijke Mijnstreek

ECSplore

Knooppunt Informele Zorg

Lees meer

Sinterklaas Voedselbankactie 2020: een hartverwarmend resultaat!

Sinterklaas Voedselbankactie 2020: een hartverwarmend resultaat!

Geen Sinterklaascadeaus voor kinderen van de Voedselbank dit jaar?

‘... dacht het niet!’ was de gedachte van MIK & PIW Groep. Al voor het 12de jaar organiseren zij de Sinterklaas Voedselbankactie in de rol van hulp-Sinterklaas die ervoor zorgt dat ruim 600 kinderen van de Voedselbank een heerlijke Sinterklaasavond met een cadeautje mogen beleven. Afgelopen jaren werden er o.a. speelgoed, verzorgingsproducten en schoolspullen verzameld om deze, vóór pakjesavond, naar het distributiecentrum van Voedselbank Limburg-Zuid te brengen.

Lees meer

Sinterklaas Voedselbankactie 2020

Sinterklaas Voedselbankactie 2020

Er is ieder jaar één dag waarop we een mooie bijbaan mogen vervullen; die van hulp-Sinterklaas. De hulp-Sinterklaas die ervoor zorgt dat ruim 600 kinderen van de cliënten van de Voedselbank, net als hun klasgenootjes, een heerlijke Sinterklaasavond met een cadeautje mogen beleven! Al 11 jaar lang verzamelen we op onze kinderopvanglocaties in de weken na de herfstvakantie o.a. speelgoed, cadeaubonnen, schoolspullen en verzorgingsproducten, om deze vervolgens eind november naar het distributiecentrum van Voedselbank Zuid-Limburg te brengen.
Benieuwd naar hoe dit gaat? Bekijk hier het filmpje!

Dit jaar hebben we er ook weer veel zin in! Maar hoe doen we dat coronaproof? Uiteraard zou Sinterklaas Sinterklaas niet zijn, als hij er geen passende oplossing voor zou vinden.

Lees meer

NA FUSIE IS MIK & PIW GROEP EEN FEIT

1 september 2019
De stichtingen KiM en PIW Groep zijn op 1 september 2019 gefuseerd. Doel is om als één sterke organisatie de dienstverlening en de samenwerking tussen kinderopvang en sociaal werk op innovatieve wijze te versterken en te vernieuwen. Nog beter samenwerken met scholen, gemeenten en andere (keten)partners in het sociale domein behoort ook tot de doelstellingen. Met de kennis die de medewerkers samen opbouwen, kunnen ze blijven werken aan effectieve preventie en aan het verbeteren en borgen van de kwaliteit van het brede aanbod in kinderopvang en sociaal werk. 

Lees meer