Uitvoering maatschappelijke dienstverlening Beekdaelen vanaf 2024 in handen van Stichting CMWW en PIW

Vanaf 1 januari 2024 wordt binnen de gemeente Beekdaelen de maatschappelijke dienstverlening uitgevoerd door de Stichting CMWW, met PIW (Partners in Welzijn) als onderaannemer. Zij blijven nauw samenwerken onder de verzamelnaam Grib, Groeien in Beekdaelen. De gunning komt voort uit een Europese aanbesteding met een looptijd van in eerste instantie 4 jaar.

De voorbije 4 jaar werd het integrale aanbod op basis van een subsidierelatie gerealiseerd door zowel de MeanderGroep als CMWW en PIW. Klanten van MeanderGroep Zuid-Limburg ontvangen op korte termijn een persoonlijke brief, waarin wordt toegelicht hoe dit najaar de overdracht van hun dossier kan plaatsvinden.

De gemeente Beekdaelen heeft nu voor een aanbesteding gekozen om, anders dan in een subsidierelatie, voortaan meer de regie te kunnen voeren en kaders te stellen. Dit gebeurt zowel op inhoud als op financieel gebied.

Beekdaelen ziet voor maatschappelijke dienstverlening een spilfunctie binnen het Sociaal Domein met het oog op preventie, het versterken van eigen kracht en het inzetten van ondersteuning vanuit een voorliggende voorziening.

De getekende overeenkomst tussen de gemeente met Stichting CMWW en PIW heeft betrekking op de volgende vormen van maatschappelijke dienstverlening: algemeen maatschappelijk werk, welzijnswerk en onafhankelijke cliëntondersteuning (Meedenkers).

Stichting CMWW en PIW blijven vanuit Grib werken volgens het principe: één loket, één contactpersoon en één telefoonnummer. Voor hulpvragen kan men bij Grib terecht via 088 – 455 25 94 (bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur).

Gezondheid van jongeren blijft kwetsbaar

“De gezondheid van jongeren in Limburg blijft kwetsbaar”; dat laat de meest recente Gezondheidsmonitor Jeugd zien. Voor MIK & PIW Groep dé reden om samen met onze partners te blijven werken om de gezondheid van onze jeugd op een positieve manier te beïnvloeden.

Agora-aanbod in KC De Loft niet van start

Stichting Kindante en de MIK & PIW Groep hebben de afgelopen periode intensief samengewerkt aan de realisatie van Agora op KC De Loft. Ons doel was om een vernieuwend concept te realiseren dat zou bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen op een unieke en toekomstbestendige manier.