AVG

AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacy-wet (AVG) van toepassing.
Vanaf dan gelden dezelfde privacy-regels voor heel Europa.
De Nederlandse Wbp (Wet Bescherming Persoonsgegevens) komt dan te vervallen
en er gaan nieuwe regels gelden voor het verwerken en bewerken van persoonsgegevens. 

Alle stichtingen behorend tot de PIW Groep gaan zorgvuldig,
veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. 

In het Privacybeleid en -reglement  staat hoe we dat doen. 

 In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u als klant het recht om aanspraak te maken op uw rechten.

U kunt daarvoor een verzoek indienen via