Agora-aanbod in KC De Loft niet van start

Stichting Kindante en de MIK & PIW Groep hebben de afgelopen periode intensief samengewerkt aan de realisatie van Agora op KC De Loft. Ons doel was om een vernieuwend concept te realiseren dat zou bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen op een unieke en toekomstbestendige manier.

Na zorgvuldige overweging om deze ambitie te verwezenlijken, moeten we echter met spijt mededelen dat het Agora-aanbod binnen Agora Westelijke Mijnstreek niet van start zal gaan. Ondanks onze ambitie en de toewijding van iedereen die betrokken is geweest bij dit project, lukt het ons op dit moment niet om de samenwerking en de uitvoering van het Agora-model te ontwikkelen op een wijze die voldoet aan onze eisen voor kwaliteit en duurzame doorontwikkeling.

Als partners blijven wij uiteraard in gesprek over eventuele andere mogelijkheden om een Agora concept aan te bieden en nemen ons meer tijd om dit zorgvuldig te onderzoeken.

Wat betekent dit?
Deze ontwikkeling heeft geen invloed op het huidige aanbod in KC De Loft. Het bestaande aanbod van kinderopvang en onderwijs op De Loft wordt gecontinueerd.

Vragen? Stuur dan een e-mail naar info@agorawestelijkemijnstreek.com.

Agora-aanbod in KC De Loft niet van start

Stichting Kindante en de MIK & PIW Groep hebben de afgelopen periode intensief samengewerkt aan de realisatie van Agora op KC De Loft. Ons doel was om een vernieuwend concept te realiseren dat zou bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen op een unieke en toekomstbestendige manier.

Startdatum Agora-aanbod in Kindcentrum De Loft verplaatst

MIK & PIW Groep en Stichting Kindante gaan Agora aanbieden in KC De Loft in Sittard. De beoogde startdatum van 1 januari 2024 blijkt, ondanks alle inspanningen, niet haalbaar. In de aanloop naar 1 januari is gebleken dat het vormgeven van onderwijs en kinderopvang volgens Agora meer voorbereiding vraagt.