Lisa Behrendt nieuw lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van MIK & PIW Groep heeft Lisa Behrendt benoemd tot lid Raad van Toezicht. Lisa volgt Philippe Meyers op die per 1 maart a.s. zal aftreden in verband met het aflopen van de tweede (en daarmee laatste) termijn.

Lisa Behrendt is als Directeur Zorg werkzaam bij GGZ Oost Brabant. Lisa over haar nieuwe positie bij MIK & PIW Groep: “Mijn ervaring als directeur in de specialistische GGZ wil ik gebruiken om als toezichthouder vanuit een open en nieuwsgierige houding steeds de status quo uit te dagen en vanuit gezamenlijke inspiratie en verbinding de zorg continu te verbeteren. Oplossen van taaie uitdagingen en het creëren van innovatie op het gebied van zorg en bedrijfsvoering, om zo vanuit een stevige uitgangspositie als MIK & PIW Groep kansen te kunnen creëren voor mensen die minder kansrijk zijn, maakt mij enthousiast. Ik verheug mij op een vruchtbare samenwerking.”

Bert Schroën, voorzitter van de Raad van Toezicht vindt Lisa een waardevolle aanvulling op het huidige team. Schroën vervolgt: “Lisa’s ervaring, expertise en gedrevenheid sluiten uitermate goed aan bij de visie van MIK & PIW Groep waarin o.a. netwerksamenwerking en innovatie belangrijke pijlers zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat Lisa een waardige opvolger is van onze kundige collega Philippe en kijken uit naar de samenwerking.”

Agora-aanbod in KC De Loft niet van start

Stichting Kindante en de MIK & PIW Groep hebben de afgelopen periode intensief samengewerkt aan de realisatie van Agora op KC De Loft. Ons doel was om een vernieuwend concept te realiseren dat zou bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen op een unieke en toekomstbestendige manier.

Startdatum Agora-aanbod in Kindcentrum De Loft verplaatst

MIK & PIW Groep en Stichting Kindante gaan Agora aanbieden in KC De Loft in Sittard. De beoogde startdatum van 1 januari 2024 blijkt, ondanks alle inspanningen, niet haalbaar. In de aanloop naar 1 januari is gebleken dat het vormgeven van onderwijs en kinderopvang volgens Agora meer voorbereiding vraagt.