Vragenlijst Regioplannen

De komende jaren gaat er veel veranderen in de zorg. Landelijke partijen hebben afgesproken dat de zorg moet veranderen om deze goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Deze afspraken staan in het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Vanuit IZA zijn er in Nederland regiobeelden gemaakt. Ook in onze regio. Omdat de zorg in regio’s verschilt. Nu de regiobeelden klaar zijn, willen de partijen graag jouw mening weten. En die is écht van belang. Waarom? Omdat jij gebruik maakt van de zorg en ondersteuning in deze regio. Jij weet wat er wel en niet goed gaat.

Burgerkracht Limburg verzamelt alle ideeën en meningen. Burgerkracht kan niet beloven dat alles wordt meegenomen, maar wel dat zij jouw mening delen met de partijen die de regioplannen opstellen. Zo zorgen zij ervoor dat ook jouw stem gehoord wordt.

Ik wil de vragenlijst invullen

#achtergrondinformatie

Het Integraal Zorgakkoord en het regioplan

Onze zorg staat onder druk:

  • Meer mensen hebben zorg nodig.
  • Er is te weinig zorgpersoneel.
  • De zorg is niet voor iedereen toegankelijk
  • Er wordt te weinig naar de persoonlijke situatie gekeken.

Als we zo doorgaan kost de zorg in 2060 drie keer zoveel als nu. Dat kunnen we niet betalen.

Er zijn afspraken gemaakt tussen landelijke partijen zoals het Ministerie van VWS, zorgverzekeraars en gemeenten met als doel de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar houden.

Zorgverleners gaan steeds meer kijken naar kwaliteit van leven op meerdere vlakken en niet alleen maar naar ziektebeelden.

Ik wil de vragenlijst invullen

Gezondheid van jongeren blijft kwetsbaar

“De gezondheid van jongeren in Limburg blijft kwetsbaar”; dat laat de meest recente Gezondheidsmonitor Jeugd zien. Voor MIK & PIW Groep dé reden om samen met onze partners te blijven werken om de gezondheid van onze jeugd op een positieve manier te beïnvloeden.

Agora-aanbod in KC De Loft niet van start

Stichting Kindante en de MIK & PIW Groep hebben de afgelopen periode intensief samengewerkt aan de realisatie van Agora op KC De Loft. Ons doel was om een vernieuwend concept te realiseren dat zou bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen op een unieke en toekomstbestendige manier.