Privacy

Gebruik van onze diensten

Om u goed van dienst te kunnen zijn, vragen wij informatie over uzelf, uw kind, eventueel over uw gezin of andere betrokkenen. Welke informatie/ persoonsgegevens wij vastleggen hangt af van de dienstverlening waarvan u gebruik wilt maken.

De belangrijkste privacyregels op een rijtje zijn:

wij houden ons aan de privacywetgeving en gedragscodes die binnen het sociaal werk en kinderopvang van toepassing zijn (zoals geheimhoudingsplicht);

wij vragen niet méér persoonsgegevens dan voor een goede uitvoering van onze dienstverlening nodig is;

wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor de dienstverlening (of indien van toepassing volgens de wettelijke verplichtingen);

alle gegevens worden zorgvuldig opgeborgen en beveiligd, zodat niemand ze kan inzien die daar niet het recht toe heeft;

als het voor de dienstverlening nodig is om gegevens op te vragen of uit te wisselen, gebeurt dit in de regel alleen dan, wanneer u daar van tevoren toestemming voor geeft (behalve als we daartoe wettelijk verplicht zijn);

u heeft het recht te weten welke gegevens over u worden vastgelegd en waarom;

u heeft het recht op inzage/kopie van de gegevens die worden verwerkt (voor zover de privacy van een ander hierbij niet wordt geschaad);

u heeft het recht om te vragen om onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen;

u heeft het recht om eerder gegeven toestemmingen intrekken.

Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens? Lees dan ons uitgebreide privacyreglement.

Vragen over privacy?

Hebt u vragen over uw privacy? Wij beantwoorden graag uw vraag.
Neem dan contact op met:

MIK & PIW Groep
Privacy
Postbus 91
6190 AB Beek

e-mail: avg@mik-piwgroep.nl

Wij zorgen ervoor dat uw vraag bij de juiste persoon terechtkomt.