Nieuws

Gelijke Kansen Alliantie: KC Sittard en de Talentenschool voorloper van de Rijke Schooldag

Gelijke Kansen Alliantie: KC Sittard en de Talentenschool voorloper van de Rijke Schooldag

Gelijke Kansen Alliantie: KC Sittard en de Talentenschool voorloper van de Rijke Schooldag

We zijn trots te kunnen vertellen dat KC Sittard en de Talentenschool zijn verkozen tot landelijke voorloper van de Rijke Schooldag van de Gelijke Kansen Alliantie! Een prachtig initiatief dat als doel heeft om kansengelijkheid te bevorderen. Een initiatief waar heel veel kinderen baat bij hebben om zich volop te kunnen ontwikkelen.

Rijke Schooldag
Doel van het initiatief voor de Rijke Schooldag is om binnen het programma School en Omgeving de komende drie jaar, samen met de 44 andere landelijke voorlopers, kennis op te bouwen, te delen en onderzoek te doen, om te komen tot een duurzame, structurele opzet van een rijke schooldag voor alle leerlingen die dit nodig hebben. Voor schooljaar 2022-2023 stelt de overheid voor elk voorloperstraject € 586.000, - ter beschikking. Een stevige financiële impuls dus voor onze lokale alliantie met de werktitel “Talentontwikkeling in de Westelijke Mijnstreek”. 

Lees meer

Nieuw platform Vitaalin046.nl helpt bij gezond en vitaal ouder worden

Nieuw platform Vitaalin046.nl helpt bij gezond en vitaal ouder worden

Wat is vitaal oud worden? Wat kan ik zelf doen om vitaal oud te worden? Wie kan me daarbij helpen? Vragen waarop inwoners van de Westelijke Mijnstreek sinds deze maand op een gebruiksvriendelijke en laagdrempelige manier antwoorden kunnen vinden. Begin september is namelijk het nieuwe online platform Vitaalin046.nl live gegaan. Vitaalin046.nl is dé plek waar senioren, hun naasten, vrijwilligers én beroepskrachten uit de formele en informele zorg-, welzijns- en gezondheidssector samenkomen, elkaar ontmoeten en verbinden. 

Bewustwording creëren
Vitaalin046.nl is een initiatief van het sociaal werk van MIK & PIW Groep. Het beheer en de coördinatie zijn in handen van het Knooppunt Informele Zorg. Doel van het platform is om bewustwording te creëren over het belang van vitaal ouder worden, zodat mensen zelf actie kunnen ondernemen om te werken aan hun vitaliteit en waar nodig de juiste ondersteuning kunnen vinden. Op het platform vinden inwoners van de Westelijke Mijnstreek alle relevante content om hun zelfredzaamheid en participatie te bevorderen en zo hun positieve gezondheid te vergroten. Beroepskrachten kunnen de informatie op het platform gebruiken ter ondersteuning of verwijzing van patiënten of cliënten. Daarnaast draagt het platform bij aan de samenwerking tussen beroepskrachten en tussen beroepskrachten en informele zorgverleners.

Lees meer

Nieuw bijzonder lectoraat voor meer samenwerking in wijken

Nieuw bijzonder lectoraat voor meer samenwerking in wijken

Zuyd Hogeschool krijgt er een nieuw bijzonder lectoraat bij: ‘Interprofessionele Samenwerking in de Wijk’. Onder leiding van bijzonder lector dr. Jerôme van Dongen wil het lectoraat een bindmiddel in wijken worden op het gebied van zorg, welzijn, kinderopvang en onderwijs. “Een krachtenbundeling die de vitaliteit van de inwoners gaat boosten”, verwacht bestuurder Raymond Clement van MIK & PIW Groep, die actief is in sociaal werk en kinderopvang, en mede-initiatiefnemer van het nieuwe lectoraat. 

MIK & PIW Groep werkt al langer samen met twee andere lectoraten van Zuyd: Wijkgerichte Zorg onder leiding van Erik van Rossum en Sociale Integratie onder leiding van Sabrina Keinemans. Uit deze samenwerking is het bijzonder lectoraat van Van Dongen geboren. De partijen zien het bijzonder lectoraat als een officiële bekrachtiging van hun samenwerking. Daarnaast is het meteen een eerste stap om deze samenwerking verder uit te breiden. De benoeming van Van Dongen tot bijzonder lector gaat in per 1 september 2022; de ondertekening vond plaats op 22 juni. 

Lees meer

Berichtgeving situatie Oekraïne

Berichtgeving situatie Oekraïne

21 maart 2022

We krijgen allemaal de berichten mee over de vreselijke oorlog in Oekraïne. Veel mensen zijn gevlucht of gaan nog vluchten en worden ook bij ons in de buurt opgevangen. Vanzelfsprekend bieden we als MIK & PIW Groep (vanuit alle stichtingen) een helpende hand waar dat kan. Dat doen we in nauwe afstemming met de gemeenten en scholenkoepels voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Concreet biedt MIK & PIW Groep kinderopvang en activiteitenprogramma’s aan, voor 2-13 jarigen op meerdere locaties in de regio’s Sittard-Geleen en Maastricht. Daarnaast bieden we psychosociale hulpverlening op doorstroomlocaties en voor individuele vluchtelingen/gezinnen. Samenwerkingspartners en inwoners met vragen over kinderopvang, sociaal werk (psychosociale hulpverlening) en overige vragen in relatie tot de Oekraïense vluchtelingen, kunnen contact met ons opnemen via 088 365 0600. 

Lees meer

Een nieuwe start voor Volksuniversiteit Maasland

Volksuniversiteit Maasland en MIK & PIW Groep vinden elkaar in een moderne praktijkaanpak.

De gezamenlijke doelstellingen van beide organisaties blijken naadloos op elkaar aan te sluiten. MIK & PIW Groep, een brede organisatie voor Kinderopvang en Sociaal werk is met haar diverse pijlers in het sociaal werk actief in de regio. Zo is het Meer Bewegen voor Ouderen (MbvO) van Ecsplore een reeds jaren beproefd concept. Meer Bewegen voor Ouderen – afgekort MBvO – biedt tal van bewegingsactiviteiten voor mensen vanaf 55 jaar. In de gemeente Sittard-Geleen en Stein zijn al veel 55-plussers in beweging. In samenwerking met verschillende partners worden activiteiten aangeboden, zoals volksdansen, gymnastiek, spel en sport, yoga, ismakogie, pilates, zumba en GALM.

Lees meer

Lees mee in ons Kanskracht Magazine

Lees mee in ons Kanskracht Magazine

Met trots presenteren we het Kanskracht Magazine, een bundeling aan verhalen van MIK & PIW Groep en verschillende samenwerkingspartners. Het magazine staat boordevol inspirerende verhalen die bijdragen aan onze gezamenlijke missie: het vergroten van de kanskracht van de samenleving van vandaag en morgen. 
Het afgelopen half jaar zijn verhalen opgehaald, collega's en partners geïnterviewd en zijn projecten onder de loep genomen. Verhalen over projecten, initiatieven en samenwerkingsverbanden tussen collega's én met partners hebben op basis van de thema's uit onze meerjarenstrategie een welverdiend podium gekregen. Dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan dit mooie project!

Nieuwsgierig geworden? Lees vanaf nu het Kanskracht magazine digitaal via https://publicaties.mik-piwgroep.nl/mik-piw-groep-kanskracht-magazine-dec2021/page/1

 

Lees meer

Subsidie voor Match Mate Zuid: programma voor maatschappelijke diensttijd in Zuid-Limburg

Subsidie voor Match Mate Zuid: programma voor maatschappelijke diensttijd in Zuid-Limburg

7 december 2021

Match Mate Zuid, een programma voor Zuid-Limburgse jongeren rondom de maatschappelijke diensttijd (MDT), ontvangt de komende twee jaar subsidie vanuit het actieprogramma Maatschappelijke Dientstijd van ZON-MW. De doelstelling is 400 jongeren in de regio Zuid-Limburg tussen de 14 en 27 jaar te begeleiden naar een succesvolle maatschappelijk diensttijd. Het maatschappelijk uitzendbureau is een initiatief van MIK & PIW Groep en JENS en wordt ondersteund door een breed scala aan organisaties zoals onderwijsinstituten, organisaties in het jeugd-, welzijns- en zorgdomein, partners in arbeidsmarkttoeleiding, Zuid-Limburgse gemeenten, werkgevers (LWV) en bedrijfsnetwerken als JINC. 

Lees meer

Mijter af voor jullie!

Mijter af voor jullie!

Mijter af voor jullie! Een grote DANKJEWEL aan alle collega's, ouders, cliënten, partners (waaronder SBL Plus en PvdA Maastricht), vrienden en kennissen die een steentje hebben bijgedragen aan de Sinterklaas Voedselbankactie 2021. Samen hebben we een prachtig bedrag opgehaald dat 100% is besteed aan cadeaus voor de 600 kinderen van Voedselbank Limburg-Zuid. Daar doen we het allemaal voor: want ieder kind verdient een fijn Sinterklaasfeest, mét cadeautje! 

Bedankbericht DRUK

 

Lees meer

Kanskracht Podcast

Kanskracht Podcast

Kanskracht, de podcastserie van MIK & PIW Groep

Kanskracht is de podcastserie van MIK & PIW Groep. Een podium voor en door professionals in kinderopvang en sociaal werk. Elke week schuift er een nieuwe gast, vanuit MIK & PIW Groep of extern, aan om zijn of haar verhaal over Kanskracht te delen. 

Onze host is niemand minder dan Ruud Kleinen, bekend van L1. Hij interviewt onze gasten met veel enthousiasme, nieuwsgierigheid en een vleugje humor, zodat jij binnen 20 minuten up-to-date bent en nieuwe kennis en energie hebt opgedaan.  

Lees meer

Jeugdlab Broedkas

Jeugdlab Broedkas

05 november 2021

Vandaag vindt er een nieuw en maatschappelijk initiatief plaats dat erop gericht is betrokken bedrijven en maatschappelijke organisaties in Maastricht duurzaam met elkaar te verbinden: Broedkas. Samen voor Maastricht en Trajekt hebben de handen ineen geslagen voor dit unieke concept.

Vijf initiatieven zullen gedurende het project Broedkas samen ‘broeden’ op hun ideeën. Voor de initiatieven die deelnemen zijn er in het Sphinxkwartier 5 Broedkassen ingericht: De Ruimte SNS bank — “Moneywise” - Student Hotel — “ Bed-talk” - Blanche Dael — “Koffie dik kijken” - Lumiere — “een lichtend voorbeeld” - Belvedere info Centrum — “blik op de toekomst”. JeugdLAB ondersteunt dit initiatief om initiatieven en activiteiten met elkaar te verbinden en etaleren.

Heb jij een mooi initiatief en wil je graag aansluiten bij JeugdLAB en een Broedkas? Vertel het ons! Neem contact met ons op via 088-3650600 en deel jouw idee/initiatief!

Lees meer

Jeugdlab

Jeugdlab

Op de Capucijnengang 10, hartje Maastricht vind je het JeugdLAB! Een initiatief van MIK & PIW Groep in samenwerking met Trajekt, Gemeente Maastricht en Maastricht Sport, waarbij wij experimenteren en inspireren. JeugdLAB is een werk-, leer- en doe-plek ontstaan vanuit een gezamenlijke ambitie om intergenerationele problematiek te doorbreken en kanskracht te vergroten.

In samenwerking met de jeugd, ouders, professionals en ondernemers worden bestaande initiatieven en activiteiten met elkaar verbonden en geëtaleerd. Maar hier creëren we vooral samen maatschappelijke impact. Op reguliere basis sluiten gesprekspartners aan waardoor mooie ideeën ontstaan die samen opgepakt kunnen worden. Onlangs zijn Petje af en Plinthos aangesloten en zij zullen de komende periode samen contacten leggen om deze ideeën verder te ontwikkelen. Mooi dat we zo initiatieven bij elkaar kunnen brengen.


Heb jij een mooi initiatief waarover je wilt sparren? Vertel het ons! Neem contact met ons op via en deel jouw idee/initiatief!

Lees meer

Preventieakkoord Zuid-Limburg is live!

Preventieakkoord Zuid-Limburg is live!

De afgelopen maanden hebben de 16 Zuid-Limburgse gemeenten en tal van maatschappelijke partners uit het onderwijs, zorg en de sport gewerkt aan het Preventieakkoord Zuid-Limburg. Met dit akkoord leveren we samen een bijdrage aan een gezonder Zuid-Limburg. Een van de ambities hierbij is bijvoorbeeld het streven naar meer gezonde kinderopvanglocaties. Het Preventieakkoord sluit naadloos aan op de ambities van het programma Trendbreuk. a

Met trots dragen wij, als een van de partners van het Preventieakkoord, deze samenwerking uit. Op de website van de Trendbreuk lees je meer informatie en is ook het volledige Preventieakkoord terug te vinden. 

In deze kick-off video ​zijn een aantal partners aan het woord, waaronder Ludo Marchal als een van onze locatiemanagers binnen de kinderopvang. 

Lees meer

Grib: Groeien in Beekdaelen

Grib: Groeien in Beekdaelen

Grib: Groeien in Beekdaelen 

In de Gemeente Beekdaelen zijn drie organisaties voor maatschappelijke dienstverlening werkzaam: Stichting CMWW, MIK & PIW Groep en MeanderGroep Maatschappelijke Dienstverlening. In nauw overleg met elkaar en de gemeente, zijn de nodige stappen gezet om te komen tot een gelijke maatschappelijke dienstverlening.

Door de samenwerking kunnen alle burgers van Beekdaelen gebruik maken van het totale dienstenaanbod van de organisaties. Het brede pallet aan mogelijkheden en kennis is sinds 1 juli 2021 beschikbaar, onder een nieuwe en gezamenlijke naam: Grib, Groeien in Beekdaelen. Een nieuwe naam die intern verbinding en saamhorigheid creëert en extern herkenbaarheid en zichtbaarheid realiseert.

Lees meer

Talkshow 'Sociaal en gezond ouder worden. Hoe doet ú mee?' online bekijken

Talkshow 'Sociaal en gezond ouder worden. Hoe doet ú mee?' online bekijken

Hoe we vitaal ouder worden stond maandag 7 juni centraal tijdens een boeiende online talkshow onder leiding van Sander Kleikers. Tijdens het informatieve én interactieve programma kwamen diverse thema’s zoals een gezonde levensstijl, meedoen in onze samenleving, mantelzorg, zingeving, dementie en de laatste levensfase aan bod. Kortom, thema’s die ertoe doen bij het ouder worden.

De talkshow was met name bedoeld voor vijftigplussers en iedereen die belangstelling heeft in sociaal en gezond ouder worden, óók naasten, professionals en vrijwilligers werkzaam in zorg en welzijn. De hele talkshow met informatieve, bijzondere en intense gesprekken kunt u nu online bekijken.

‘Sociaal en gezond ouder worden’ werd aangeboden door een samenwerking van Knooppunt Informele Zorg, Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek, Centrum voor Levensvragen Westelijke Mijnstreek, Hulp bij dementie en Gewenste Zorg in de Laatste Levensfase.

 

Lees meer

Leerwerkbedrijf YOULP is een broedplaats voor talent

Leerwerkbedrijf YOULP is een broedplaats voor talent

Samenwerking Kindante, MIK & PIW Groep en Vista College
YOULP is een broedplaats voor talent

Kindante, MIK & PIW Groep en Vista College zijn een mooie samenwerking aangegaan. De drie organisaties hebben een nieuw en uniek leer-werktraject opgezet onder de naam YOULP (YOU Learn and Practice). Zij zetten met de komst van YOULP vol in op de ontwikkeling om (toekomstige) medewerkers hybride op te leiden; dat betekent: te laten leren in de praktijk in plaats van traditioneel vanuit de schoolbanken. Een broedplaats voor talent.

YOULP is een innovatieve en energieke werkomgeving binnen een kindcentrum waar Kindante en MIK & PIW Groep samen een aanbod bieden voor kinderen van 0 – 13 jaar. Met ingang van schooljaar 2021-2022 starten twaalf studenten van Vista College deze nieuwe opleiding op Kindcentrum Leyenbroek in Sittard.

Gecombineerd diploma
De studenten zijn junior medewerkers en combineren studeren en werken op de werkvloer. Het unieke aan dit opleidingstraject is dat zij na twee jaar een dubbele diplomering van zowel 'Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker' als 'Onderwijsassistent' kunnen behalen. Dit concept spreekt de studenten aan: “Ik was meteen enthousiast toen ik de vacature las voor YOULP. Ik vind het moeilijk om te kiezen tussen de opleidingen Onderwijsassistent en Pedagogisch Medewerker. Ik vind het allebei leuk en interessant. Deze nieuwe opleiding vind ik daarom een grote kans. Ik ben super enthousiast en kan niet wachten om te starten!”

Lees meer

NA FUSIE IS MIK & PIW GROEP EEN FEIT

1 september 2019
De stichtingen KiM en PIW Groep zijn op 1 september 2019 gefuseerd. Doel is om als één sterke organisatie de dienstverlening en de samenwerking tussen kinderopvang en sociaal werk op innovatieve wijze te versterken en te vernieuwen. Nog beter samenwerken met scholen, gemeenten en andere (keten)partners in het sociale domein behoort ook tot de doelstellingen. Met de kennis die de medewerkers samen opbouwen, kunnen ze blijven werken aan effectieve preventie en aan het verbeteren en borgen van de kwaliteit van het brede aanbod in kinderopvang en sociaal werk. 

Lees meer